Politics

林鄭月娥當選特首 未來經濟困難重重

  • 2017-03-26

香港2017特首選舉落幕,林鄭月娥得777票,將擔任下屆香港新任特首,亦是香港首位女特首。但根據《香港01》早 …